Venue
Venue

National Taipei University Of Technology(Taipei)
1, Sec. 3, Zhongxiao E. Rd., Taipei 10608 Taiwan, R.O.C.
https://www-en.ntut.edu.tw/files/13-1128-37133.php

  • Miramar Garden Taipei (The distance of walking for 5 minutes)

http://www.miramargarden.com.tw/en

http://www.fullon-hotels.com.tw/en

http://changan.khotels.com.tw/en/